Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego
ul. Edwardów 5
Tel/fax: (044) 6324246; 6329498
gim3-belchatow@o2.pl
BIP - informacje o placówce


INFORMACJEFerie ziomowe w roku szk. 2016/2017
trwajš od 16.01.2017 do 27.01.2017
Wszystkim uczniom zyczymy
aby te ferie były udane, a zarazem bezpieczne.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne


Druk usprawiedliwienia"Dni otwarte szkoły"
dla uczniów klas szóstych
zdjęcia zobaczysz w zakładce
Galeria szkoły

Folder szkoły"
dla uczniów klas szóstych.

Program ekologiczny "Droga Eko - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie - od badania do oszczędzania zasobów przyrody" uzyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji w wysokości 8791 zł
Projekt obejmuje badania ekologiczne, wycieczki
oraz konkursy.

Wzór Bełchatowskiej Karty Rodziny