Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego
ul. Edwardów 5
Tel/fax: (044) 6324246; 6329498
gim3-belchatow@o2.pl
BIP - informacje o placówce


INFORMACJERodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń! - pobierz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3

klasa 1 - pobierz
Regulamin wypożyczeń podręczników - pobierz
klasa 2 - pobierz
klasa 3 - pobierz

W związku ze zmianą druków legitymacji
(Dz. U. 2015r. poz. 23) uczniowie, którzy korzystają z transportu kolejowego powinni zgłosić się z legitymacją do sekretariatu szkoły celem dopisania numeru PESEL.Legitymacje bez numeru PESEL będą traktowane jako nieważne
i niedające uprawnień do ulgowego przejazdu.


Wyniki konkursu "STOP NAŁOGOM"
oraz "Agresji mówimy NIE" - pobierz

I międzygimnazjalny konkurs z profilaktyki uzależnień pt.:"Antyreklama środków uzależniających" organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie
I miejsce - Natalia Studziżur kl.Ib
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
II miejsce - Marta Malinowska kl.IIb
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie


Miejski Konkurs Plastyczny
"Świat EKO żywności"
I miejsce - Anna Żytkiewicz
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
II miejsce - Anita Niemiec
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
III miejsce - Ewelina Niemiec
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Zwierzyńska Wiktoria
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bełchatowie
wyróżnienie - Wiktoria Koch
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie


II miejsce dla Julii Stasiak
III miejsce dla Piotra Olejnika
uczniów klasy IA
w XXI Małym Konkursie Recytatorskim 2015


Wyróżnienie dla Piotra Olejnika
ucznia klasy IA
w konkursie plastyczny "Wełnoszmatki"
"W czarownym ogrodzie" organizowanym
przez MCK i Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie


Miejski Konkurs Plastyczny MCK
"Palmy Wielkanocne"
nagroda - Paulina Pawlaczyk
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
nagroda - Julia Stasiak
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
nagroda - Zofia Rojek
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
nagroda - Klaudia Gawron
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Maria Stanisławska
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Agnieszka Kupka
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Aleksandra Marasiak
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Natalia Raj
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Klaudia Janiak
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Natalia Halaba
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie


Powiatowy Konkurs Fotograficzny
"Jeżdżąc rowerem odkrywam i jestem EKO"
I miejsce - Daria Błaszczyk
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
II miejsce - Adrian Kucharski
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
III miejsce - Sergiusz Obrębski
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Nikola Szmelcuch
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
wyróżnienie - Magdalena Wysocka
Publiczne Gimnazjum w KleszczowieNABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK 2015-2016

pobierz - Regulamin naboru do klas pierwszych -

pobierz - zgłoszenie - dla kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły


pobierz - wniosek - dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

pobierz -Obwód Publicznego Gimnazjum nr 3


pobierz -Folder szkoły dla uczniów szóstych klasOFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015-2016
Informacje dotyczące oferty edukacyjnej znajdują się w zakładce RekrutacjaZestawienie szkół ponadgimnazjalnych 2015-16

Druk usprawiedliwienia


Program ekologiczny "Droga Eko - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie - od badania do oszczędzania zasobów przyrody" uzyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji w wysokości 8791 zł.
Projekt obejmuje badania ekologiczne, wycieczki oraz konkursy.

Wzór Bełchatowskiej Karty Rodziny